NCT: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 và thư mời họp

HOSE - 26/05/2022 2:06:00 CH


Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài công bố Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 và thư mời họp như sau:

Các tin liên quan