HCM: Nghị quyết HĐQT về việc hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021

HOSE - 30/05/2022 6:27:00 CH


 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 như sau:

Các tin liên quan