HTL: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu, nhận cấp tín dụng ngoại tệ năm 2022-2023

HOSE - 03/06/2022 8:24:00 SA


Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu, nhận cấp tín dụng ngoại tệ năm 2022-2023 như sau

Các tin liên quan