ABS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch mua bán với các bên có liên quan

HOSE - 03/06/2022 1:31:00 CH


Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch mua bán với các bên có liên quan như sau:

Các tin liên quan