BCM: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

HOSE - 03/06/2022 2:31:00 CH


 Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP thông báo Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc như sau:

Các tin liên quan