AAT: Tiên Sơn Thanh Hóa (AAT) đặt mục tiêu lãi năm 2022 cao kỷ lục

Tạp chí kinh tế chứng khoán VN - 07/06/2022 11:50:41 SA


Tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2022 tổ chức vào ngày 29/4, CTCP Tiên Sơn Thanh Hóa (AAT) đã thông qua kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng với doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh.
 
Cụ thể năm nay, Tiên Sơn Thanh Hóa (AAT) dự kiến đạt 800 tỷ đồng doanh thu thuần và 130 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 69% và gấp 4,5 lần thực hiện năm 2021.
 
 
AAT dự kiến kinh doanh nông sản sẽ đóng góp 48,5% doanh thu; sản xuất gia công, đóng góp 15,5% doanh thu, doanh thu ổn định từ cho thuê các nhà máy đã được ký hợp đồng dài hạn và doanh thu từ bán nhà máy Nga Sơn đóng góp 30,9% doanh thu (đã hoàn thành vào tháng 4/2022).
 
Trước đó, AAT dự kiến việc chuyển nhượng nhà máy Nga Sơn sẽ mang về 299 tỷ đồng và  70 - 100 tỷ đồng lợi nhuận trong quý II/2022.
 

Các tin liên quan