PDN: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022 và chốt DSCĐ trả cổ tức đợt 2 năm 2021

HOSE - 07/06/2022 4:18:00 CH


Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022 và chốt DSCĐ trả cổ tức đợt 2 năm 2021 như sau:

Các tin liên quan