DRH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ngô Đức Sơn

HOSE - 07/06/2022 4:31:00 CH


Ngô Đức Sơn thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần DRH Holdings như sau:

Các tin liên quan