HAP: Nghị quyết HĐQT về việc thôi kiêm nhiệm Thư ký HĐQT và bổ nhiệm Thư ký công ty

HOSE - 07/06/2022 5:21:00 CH


Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thôi kiêm nhiệm Thư ký HĐQT và bổ nhiệm Thư ký công ty như sau:

Các tin liên quan