Lịch chốt quyền trả cổ tức hôm nay 8/6: MWG, HSP, FRT, SVI, SKV, HMH

Tạp chí kinh tế chứng khoán VN - 08/06/2022 10:11:41 SA


Các doanh nghiệp bao gồm MWG, FRT, SVI, HMH, EVE, VMA , HSP sẽ tiến hành chốt quyền cổ tức năm 2021 trong ngày hôm nay 8/6.
 
CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG): Ngày 17/6 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu nhận 1.000 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.
 
CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội (UPCoM: HSP): Ngày 20/6 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu nhận 815 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.
 
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HOSE: FRT): Ngày 22/6 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu nhận 500 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.
 
 
Lịch chốt quyền trả cổ tức hôm nay 8/6: MWG, HSP, FRT, SVI, SKV, HMH
 
CTCP Bao bì Biên Hòa (HOSE: SVI): Ngày 22/6 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu nhận 1.800 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.
 
CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (UPCoM: SKV): Ngày 22/6 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu nhận 2.260 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.
 
CTCP Hải Minh (HNX: HMH): Ngày 30/6 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu nhận 3.000 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.
 
CTCP Công nghiệp Ôtô - Vinacomin (UPCoM: VMA): Ngày 15/6 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu nhận 1.200 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.
 
CTCP Everpia (EVE): Ngày 17/6 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu nhận 1.000 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.
 

Các tin liên quan