CMT: Lê Ngọc Tú - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 1.086.840 CP

HNX - 08/06/2022 11:05:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Ngọc Tú
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: CMT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.688.740 CP (tỷ lệ 23,2%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.086.840 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/06/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/07/2022.

Các tin liên quan