CAV: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch giữa CADIVI với bên có liên quan năm 2022

HOSE - 09/06/2022 5:33:00 CH


Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch giữa CADIVI với bên có liên quan năm 2022 như sau:

Các tin liên quan