BTP: Quyết định của HĐQT về việc giải quyết cho cán bộ nghỉ việc - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh

HOSE - 10/06/2022 3:42:00 CH


Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa công bố Quyết định của HĐQT về việc giải quyết cho cán bộ nghỉ việc - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh như sau:

Các tin liên quan