PDN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2021 bằng tiền

HOSE - 14/06/2022 9:20:00 SA


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (mã CK: PDN) như sau:

Các tin liên quan