BCM: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

HOSE - 14/06/2022 2:05:00 CH


Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022 như sau:

Các tin liên quan