DRH: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP Tập đoàn đầu tư Hòa Bình

HOSE - 15/06/2022 1:59:00 CH


Công ty Cổ phần DRH Holdings thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP Tập đoàn đầu tư Hòa Bình như sau:

Các tin liên quan