DRH: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2022

HOSE - 15/06/2022 1:58:00 CH


Công ty Cổ phần DRH Holdings thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2022 như sau:

Các tin liên quan