DRH: Điều chỉnh tỷ lệ room nhà đầu tư nước ngoài

HOSE - 16/06/2022 9:02:00 SA


Ngày 14/06/2022, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã có công văn số 6515/VSD-ĐK.NV thông báo thực hiện điều chỉnh tỷ lệ room nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán DRH từ 0%  lên 50% theo đề nghị của CTCP DRH Holdings và công văn số 3567/UBCK-PTTT ngày 10/06/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thời gian điều chỉnh: 15/06/2022

Các tin liên quan