AAT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

HOSE - 16/06/2022 6:03:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (mã CK: AAT) như sau:

Các tin liên quan