VNL: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền

HOSE - 21/06/2022 9:43:00 SA


Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền của  Công ty Cổ phần Logistics Vinalink như sau:

Các tin liên quan