LCM: Thông báo về việc giữ nguyên diện kiểm soát

HOSE - 22/06/2022 9:42:00 SA


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (mã CK: LCM) như sau:

Các tin liên quan