SC5: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

HOSE - 22/06/2022 5:15:00 CH


Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 như sau:

Các tin liên quan