KHG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phùng Quang Hải

HOSE - 24/06/2022 9:52:00 SA


Phùng Quang Hải thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land như sau:

Các tin liên quan