CAV: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

HOSE - 24/06/2022 2:12:00 CH


Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022 như sau:

Các tin liên quan