NCT: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2021

HOSE - 24/06/2022 5:19:00 CH


Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2021 như sau:

Các tin liên quan