Đại hội đồng cổ đông PPC: Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2022

Doanh nghiệp công bố - 27/06/2022 7:37:37 SA


Ngày 23/6/2022, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với sự tham dự của 46 cổ đông/đại diện cổ đông, tương ứng 281.285.561 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PPC.
 
Về dự Đại hội có Ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2), Ông Trần Văn Dư – Phó Tổng giám đốc cùng đại diện Văn phòng, các Ban chức năng EVNGENCO2.
 
 
Đoàn chủ tọa Đại hội
 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PPC đã thông qua các nội dung: Báo cáo tài chính năm 2021; Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021, phương hướng năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng năm 2022; Phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2021 và dự kiến mức cổ tức năm 2022; Phê chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2022; Báo cáo thực hiện tiền lương, thu nhập năm 2021 và kế hoạch năm 2022;…
 
Nhìn lại năm 2021, PPC đã xây dựng phương án vận hành sản xuất trên cơ sở củng cố tốt các tổ máy để đảm bảo hệ số khả dụng cao nhất, đảm bảo công suất phát tối đa và bám sát thị trường điện. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, các nhà máy điện mặt trời đồng loạt đưa vào vận hành thương mại và sự cố của khối 6 thuộc dây chuyền Phả Lại 2 đã khiến sản lượng điện của công ty chỉ được hơn 2,9 tỷ kWh điện, đạt 67,36% kế hoạch năm 2021.
 
 
Toàn cảnh Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
 
Trước kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, ông Nguyễn Xuân Diện – Chủ tịch Hội đồng quản trị PPC thẳng thắn chia sẻ: “Năm 2021 là một năm cực kỳ khó khăn đối với công ty, hầu hết các chỉ tiêu dự kiến đều không đạt kế hoạch được giao. Tuy nhiên, tập thể PPC đã rất phấn đấu để thực hiện tốt nhất có thể kế hoạch SXKD năm 2021. Công tác quản trị, điều hành của Công ty phù hợp với diễn biến trong sản xuất kinh doanh, trách nhiệm của người lao động được nâng cao, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, PPC còn nhận được sự quan tâm sát sao của Tổng công ty Phát điện 2 và các cấp, các ngành. Năm 2022 này, PPC sẽ phải tiếp tục đối mặtnhiều thách thức, nhưng Công ty sẽ quyết tâm khắc phục những tồn tại, đề ra nhiều giải pháp phù hợp với tình hình sản xuất điện, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua”.
 
 
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty ra mắt Đại hội
 
Về công tác nhân sự, Đại hội đã miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thủy và bầu bổ sung ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Tổng Giám đốc PPC (Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại PPC) là Thành viên HĐQT PPC nhiệm kỳ 2021-2026, làm việc theo chế độ không chuyên trách, giữ chức danh Quyền Tổng Giám đốc PPC và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Đồng thời, miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên không chuyên trách nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Anh Duy và bầu bổ sung ông Lương Trường Luân, chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVNGENCO2 là Kiểm soát viên không chuyên trách nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Với Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, năm 2021 có nhiều khó khăn nhưng cũng mang đến nhiều bài học kinh nghiệm để Ban lãnh đạo, đội ngũ CBCNV nhìn lại và có những chiến lược sát sườn hơn. Trong đó, tập trung thực hiện đấu thầu các gói thầu cung cấp thiết bị, vật tư và dịch vụ nhân công phục vụ đại tu các danh mục sửa chữa lớn đảm bảo đúng tiến độ. PPC phấn đấu sản lượng điện sản xuất đạt hơn 04 tỷ kWh điện, chia cổ tức ở mức 6% vốn điều lệ.
 
Một số hình ảnh tại Đại hội:
 
 
Ông Nguyễn Hoàng Hải – Phó Tổng Giám đốc PPC báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022
 
 
Ông Ngô Nguyên Đồng – Trưởng Ban Kiểm soát PPC báo cáo Ban kiểm soát tại Đại hội
 
 
Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát PPC
 
 
Ông Nguyễn Xuân Diện Chủ tịch HĐQT PPC tặng hoa ông Nguyễn Văn Thủy - Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty
 
 
Ông Nguyễn Xuân Diện Chủ tịch HĐQT PPC tặng hoa ông Trần Anh Duy - Nguyên thành viên Ban Kiểm soát Công ty
 
 
  Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 Trần Phú Thái chúc mừng ông Nguyễn Hoàng Hải là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021- 2026
 
 
Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 Trần Phú Thái chúc mừng ông Lương Trường Luân là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021- 2026
 

Các tin liên quan