MCG: Thông báo về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

HOSE - 29/06/2022 5:06:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG (mã CK: MCG) ra khỏi diện cảnh báo như sau:

Các tin liên quan