PPC: Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

HOSE - 30/06/2022 3:40:00 CH


Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông báo Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt như sau:

Các tin liên quan