PPC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

HOSE - 30/06/2022 3:39:00 CH


Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt như sau:

Các tin liên quan