DQC: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022 và ký kết hợp đồng kiểm toán

HOSE - 30/06/2022 3:47:00 CH


Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022 và ký kết hợp đồng kiểm toán như sau:

Các tin liên quan