VNL: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

HOSE - 30/06/2022 4:33:00 CH


Công ty Cổ phần Logistics Vinalink thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022 như sau:

Các tin liên quan