TTB: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

HOSE - 01/07/2022 1:29:00 CH


Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022 như sau:

Các tin liên quan