TTE: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

HOSE - 01/07/2022 1:41:00 CH


Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022 như sau:

Các tin liên quan