ACC: Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng cấp tín dụng với Eximbank Chi nhánh Bình Dương

HOSE - 01/07/2022 4:04:00 CH


Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC thông báo Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng cấp tín dụng với Eximbank Chi nhánh Bình Dương như sau:

Các tin liên quan