EVE: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022 và giao dịch với bên có liên quan

HOSE - 01/07/2022 5:11:00 CH


NgânCông ty Cổ phần Everpia thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022 và giao dịch với bên có liên quan như sau:

Các tin liên quan