PTD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX - 04/07/2022 3:56:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTD của CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức của công ty bằng tiền mặt từ ngày 27/07/2022 trở đi tại địa chỉ sau:
Công ty CP Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh
361 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3811 6823 Fax: (028) 38116843
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Lưu ý: Quý cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt vui lòng đem theo CMND hoặc CCCD (đối với cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu (đối với tổ chức) và sổ cổ đông. Trường hợp ủy quyền nhận cổ tức thì ngoài các giấy tờ nêu trên cần có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Các tin liên quan