TV2: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

HOSE - 04/07/2022 5:18:00 CH


Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 công bố Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc như sau:

Các tin liên quan