HEM: HEM đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 với Đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam

HNX - 06/07/2022 12:25:00 SA


.

Các tin liên quan