APH: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

HOSE - 06/07/2022 4:34:00 CH


 Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022 như sau:

Các tin liên quan