PPC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

HOSE - 06/07/2022 4:59:00 CH


Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022 như sau:

Các tin liên quan