VNL: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

HOSE - 07/07/2022 5:26:00 CH


Công ty Cổ phần Logistics Vinalink thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022 như sau:

Các tin liên quan