NTH: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HNX - 08/07/2022 4:51:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTH của CTCP Thủy điện Nước Trong như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty
          - Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/08/2022 đến ngày 16/08/2022
          - Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong tại Lô B5 – Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Các tin liên quan