LCM: Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC HN và Cty mẹ năm 2021 trước và sau kiểm toán

HOSE - 08/07/2022 5:21:00 CH


Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC HN và Cty mẹ năm 2021 trước và sau kiểm toán như sau:

File đính kèm: AttachedFile.zip

Các tin liên quan