AGR: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

HOSE - 11/07/2022 5:45:00 CH


Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022 như sau:

Các tin liên quan