DVP: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc

HOSE - 11/07/2022 5:43:00 CH


Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc như sau:

Các tin liên quan