HPX: Quyết định của HĐQT số 19, 20 ngày 11/07/2022 về việc ký đồng với bên có liên quan

HOSE - 12/07/2022 10:08:00 SA


Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát thông báo Quyết định của HĐQT số 19, 20 ngày 11/07/2022 về việc ký đồng với bên có liên quan như sau:

Các tin liên quan