BCM: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập CTCP Đầu tư và Phát triển BĐS Điện Becamex - Vsip

HOSE - 12/07/2022 4:21:00 CH


Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP công bố Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập CTCP Đầu tư và Phát triển BĐS Điện Becamex - Vsip như sau:

Các tin liên quan