ACL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đỗ Yên Chi

HOSE - 13/07/2022 1:27:00 CH


 Đỗ Yên Chi báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang như sau:

Các tin liên quan