SJS: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

HOSE - 13/07/2022 5:12:00 CH


Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022 như sau:

Các tin liên quan