SGT: Giải trình chậm CBTT Quyết định HĐQT về giao dịch với bên có liên quan

HOSE - 14/07/2022 1:19:00 CH


Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn thông báo giải trình chậm CBTT Quyết định HĐQT về giao dịch với bên có liên quan như sau:

Các tin liên quan